Tra cứu biểu thuế WTO

Ngôn ngữ:
   
Phần:
Chương:
Nội dung cần tìm:
Tìm được {{List.total}} kết quả
Đăng nhập
Thư Viện Pháp Luật .com
Không có nội dung

STT Mã hàng (HS8) Mô tả hàng hóa Thuế suất cam kết tại thời điểm gia nhập (%) Thuế suất cam kết cắt giảm (%) Thời hạn thực hiện (năm) Quyền đàm phán ban đầu Phụ thu nhập khẩu(%)
{{(($index +1) + ((Page - 1) * 50))}} {{m.HS8}} {{(SearchModel.Lang == 'EN' ? m.Description : m.DescriptionVN)}} {{m.Bound}} {{m.Final_Bound}} {{m.Implementation}} {{m.INRs}} {{m.ODCs}}